PREDSTOJNIK:
Darko Banić, dipl.oec.
SLUŽBE:
 služba za imovinsko-pravne i zajedničke poslove služba za gospodarstvo služba za društvene djelatnosti služba za opću upravu
ISPOSTAVE:
Korenica Novalja Otočac Senj
Ured državne uprave je tijelo državne uprave koje obavlja poslove državne uprave u I. stupnju, na području županije, koji nisu u nadležnosti Središnjeg tijela državne uprave ( ministarstva i državne upravne organizacije ).
Radom Ureda državne uprave upravlja predstojnik, kao čelnik Ureda.
Predstojnik ima zamjenika, koji ga zamjenjuje u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti, te obavlja i druge poslove koje mu povjeri predstojnik.

RASPORED RADNOG VREMENA:

Službe i ispostave Ureda državne uprave rade od ponedjeljka do petka u vremenu od 07,00 do 15,00 sati.
Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u sjedištu Ureda i ispostavama utvrđuje se u vremenu od 8,00 do 13,00 sati.

Dnevni odmor u tijeku radnog vremena traje 30 minuta i to od 10,30 do 11,00 sati.
OIB:51446910005

Elektronička kontaktna točka:


• Sjedište Gospić

pisarnica@ls-drzavna-uprava.hr


• Ispostava Otočac

pisarnica-otocac@ls-drzavna-uprava.hr


• Ispostava Senj

silvana.lopac@ls-drzavna-uprava.hr


• Ispostava Korenica

marija.zafran@ls-drzavna-uprava.hr


• Ispostava Novalja

natalija.stipcic@ls-drzavna-uprava.hr
početna stranica kontakti korisni linkovi obrasci oglasna ploča natječaji pristup informacijama dokumenti