URED DRŽAVNE UPRAVE - dokumenti

PO OVLAŠTENJU VLADE RH, PREDSTOJNIK:
Darko Banić, dipl.oec.
SLUŽBE:
služba za imovinsko-pravna i zajedničke poslove služba za gospodarstvo služba za društvene djelatnosti služba za opću upravu
ISPOSTAVE:
Korenica Novalja Otočac Senj


Plan rada upravne inspekcije Ureda državne uprave u Ličko-senjskoj županiji za 2019. godinu
Godišnji plan rada Ureda državne uprave u Ličko-senjskoj županiji za 2019. godinu.
P L A N klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena Ureda državne uprave u Ličko-senjskoj županiji za 2019. godinu
Pravilnik o unutarnjem redu Ureda državne uprave u Ličko-senjskoj županiji-2018 godina
PRAVILNIK O PRIKUPLJANJU, OBRADI I KORIŠTENJU TE ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA FIZIČKIH OSOBA
O D L U K A o dopuni Plana klasifikacijskih oznaka za 2018. godinu
Godišnji plan rada Ureda za 2018. godinu.
P L A N klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena Ureda državne uprave u Ličko-senjskoj županijiza 2018. godinu
Odluka o određivanju službenih prostorija za sklapanje braka u građanskom obliku
PRAVILNIK UREDA DRžAVNE UPRAVE U LIčKO-SENJSKOJ žUPANIJI
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu UDU u LSŽ
III Pravilnik
II izmjena Pravilnika
Godišnji plan rada Ureda za 2017. godinu.
PLAN klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena UDU u LSŽ za 2017.
Godišnji plan rada Ureda državne uprave u Ličko-senjskoj županiji za 2016. godinu.

Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena Ureda državne uprave u Ličko-senjskoj županiji za 2016. godinu.
Plan rada Ureda državne uprave u Ličko-senjskoj županiji za 2015. godinu.

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Ureda državne uprave u Ličko-senjskoj županiji

PLAN PRIJMA NA STRUCNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U UREDU DRZAVNE UPRAVE U LICKO-SENJSKOJ ZUPANIJI ZA 2014. GODINU
TABLICA 1 –PLANA PRIJMA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE U URED DRŽAVNE UPRAVE U LIČKO-SENJSKOJ ŽUPANIJI ZA 2014. GODINU

PLAN RADA UREDA za 2014.

PRAVILNIK o unutarnjem redu Ureda državne uprave u Ličko-senjskoj županiji

PRAVILNIK o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu Ureda državne uprave u Ličko-senjskoj županiji
PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA Pravilnika o unutarnjem redu Ureda državne uprave u Ličko-senjskoj županijipočetna stranica kontakti korisni linkovi obrasci oglasna ploča natječaji pristup informacijama dokumenti