URED DRŽAVNA UPRAVE - humanitarna pomoć

PO OVLAŠTENJU VLADE RH,PREDSTOJNIK:
Darko Banić, dipl.oec.
SLUŽBE:
služba za zajedničke poslove služba za gospodarstvo služba za društvene djelatnosti služba za opću upravu
ISPOSTAVE:
Korenica Novalja Otočac Senj
Ured državne uprave u Ličko-senjskoj županiji:
Služba za društvene djelatnosti Gospić
adresa: 53000 Gospić, Dr. Franje Tuđmana 4
Tel.: 053 560 573
Fax: 053 560 527
e-mail: juraj.verzon@ls-drzavna-uprava.hr

Humanitarna pomoć


Novi Zakon o humanitarnoj pomoći (NN 102/15) stupio je na snagu 1. studenog 2015. 
Člankom 64. stavak1. Zakona propisano je da su neprofitne pravne osobe kojima je odobreno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći na temelju Zakona o humanitarnoj pomoći ("Narodne novine broj 128/10) dužne su uskladiti svoje poslovanje s odredbama novog Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu novog Zakona.

NAČINI I UVJETI PRIKUPLJANJA I PRUŽANJA HUMANITARNE POMOĆI

1.STALNO PRIKUPLJANJE I PRUŽANJE HUMANITARNE POMOĆI

Stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći su svi oblici kontinuiranog prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći od strane neprofitnih pravnih osoba kojima je nadležni ured izdao rješenje kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći.
 

Humanitarnu pomoć pod uvjetima ovog Zakona mogu prikupljati i pružati:

  • neprofitne pravne osobe registrirane u RH kojima je djelatnost prikupljanja i pružanja humanitarna ovlast propisana posebnim zakonom.
  • neprofitne pravne osobe registrirane u RH kojima je prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći registrirana djelatnost pod uvjetom da je u razdoblju od dvije godine prije podnošenja zahtjeva organizirala najmanje pet humanitarnih akcija ili manji broj ako su trajale ukupno najmanje 180 dana ili da je rješenjem odobreno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći temeljem Zakona o humanitarnoj pomoći (NN 128/10).
  • zaklada odnosno fundacije čija je zakladna svrha sukladno članku 2.stavku 1. Zakona o humanitarnoj pomoći.

Podnošenje Zahtjeva, potrebna dokumentacija, podnošenje izvješća i obrasci propisani su: Zakonom o humanitarnoj pomoći ("NN" br.102/15) i Pravilnikom o obrascima za prikupljanje humanitarne pomoći ("NN" br.120/15).

Zahtjev za izdavanje rješenja kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći

OBRAZAC broj 1

Trogodišnji program rada pravne osobe koja podnosi zahtjev za stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći

OBRAZAC broj 2

IZVJEŠĆE

Izvješće o provedbi trogodišnjeg Programa rada pravne osobe kojoj je odobreno stalno prikupljanje  i pružanje humanitarne pomoći

OBRAZAC broj 3

Godišnje izvješće o stalnom prikupljanju i pružanju humanitarne pomoći

OBRAZAC broj 4

Izvršnošću rješenja kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći podnositelj zahtjeva stječe pravo korištenja logotipa za stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći.

PREUZIMANJE LOGOTIPA

2.HUMANITARNA AKCIJA

Humanitarna akcija vremenski je ograničeno organizirano prikupljanje humanitarne pomoći za određenog korisnika, odnosno korisnike ili za definiranu svrhu.
Humanitarna akcija ne može trajati duže od 90 dana.
Organizator humanitarne akcije podnosi zahtjev nadležnom uredu najmanje 15 dana prije planiranog početka akcije,a iznimno u kraćem roku, ako to zahtijevaju izvanredne okolnosti uslijed ugroženosti života i zdravlja ljudi.

Humanitarnu akciju pod uvjetima ovog Zakona mogu provoditi:

  • stalni prikupljači humanitarne pomoći
  • neprofitne pravne osobe koje nemaju rješenje kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći, profitne pravne osobe i fizičke osobe

Podnošenje Zahtjeva, potrebna dokumentacija, podnošenje izvješća i obrasci propisani su: Zakonom o humanitarnoj pomoći ("NN" br.102/15) i Pravilnikom o obrascima za prikupljanje humanitarne pomoći ("NN"br.120/15).

Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju provođenja humanitarne akcije

OBRAZAC broj 5

Plan provođenja humanitarne akcije

OBRAZAC broj 6

Plan korištenja prikupljene humanitarne pomoći

OBRAZAC broj 7

Izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji

OBRAZAC broj 8

Izvršnošću rješenja o odobrenju provođenja humanitarne akcije organizator humanitarne akcije  stječe pravo korištenja logotipa humanitarne akcije .
Organizator hum. akcije dužan je prilikom provedbe i oglašavanja na odgovarajući način istaknuti logotip humanitarne akcije.

PREUZIMANJE LOGOTIPA

ZAHTJEV SE PODNOSI NADLEŽNOM UREDU PREMA MJESTU SJEDIŠTA, ODNOSNO PREBIVALIŠTA ORGANIZATORA PRIKUPLJANJA I PRUŽANJA HUMNITARNE POMOĆI:

  • ZA PODRUČJE GRADA GOSPIĆA, OPĆINE LOVINAC, KARLOBAG PERUŠIĆ ZAHTJEV SE PODNOSI SLUŽBI ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI GOSPIĆ, INF. PUTEM TELEFONA NA BROJ: 560-573
  • ZA PODRUČJE GRADA SENJA ZAHTJEV SE PODNOSI ISPOSTAVI SENJ, SLUŽBI ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI SENJ, INF. PUTEM TELEFONA NA BROJ :882-828
  • ZA PODRUČJE GRADA OTOČCA, OPĆINE VRHOVINE, BRINJE ZAHTJEV SE PODNOSI ISPOSTAVI OTOČAC, SLUŽBI ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI OTOČAC, INF. PUTEM TELEFONA NA BROJ: 773-236
  • ZA PODRUČJE OPĆINE PLITVIČKA JEZERA, UDBINA I DONJI LAPAC ZAHTJEV SE PODNOSI ISPOSTAVI KORENICA, SLUŽBI ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI KORENICA, INF. PUTEM TELEFONA NA BROJ: 776-368
  • ZA PODRUČJE GRADA NOVALJE ZAHTJEV SE PODNOSI ISPOSTAVI NOVALJA, SLUŽBI ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI NOVALJA, INF. PUTEM TELEFONA NA BROJ: 663-303

 


početna stranica kontakti korisni linkovi obrasci oglasna ploča natječaji pristup informacijama