PO OVLAŠTENJU VLADE RH,PREDSTOJNIK:
Darko Banić, dipl.oec.
SLUŽBE:
služba za imovinsko-pravne i zajedničke poslove služba za gospodarstvo služba za društvene djelatnosti služba za opću upravu
ISPOSTAVE:
Korenica Novalja Otočac Senj

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNU UPORABU INFORMACIJE

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje Ured državne uprave u Ličko-senjskoj županiji uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija se podnosi Uredu državne uprave u Ličko-senjskoj županiji:

  • putem telefona
  • putem faxa
  • putem elektroničke pošte
  • poštom ili osobno na adresu: Ured državne uprave u Ličko-senjskoj županiji, Budačka 55, 53000 Gospić od 07,00 do 15,00 sati.

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu za obrazac.
Službenica za informiranje: Ana Dasović
e-mail adresa: adasovic@ls-drzavna-uprava.hr
telefon: 053/560-610
telefax: 053/572-825
Obrazac broj 2 ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA
Obrazac broj 3 ZAHTJEV ZA DOPUNU ILI ISPRAVAK INFORMACIJE
Obrazac broj 4 ZAHTJEV ZA PONOVNU UPORABU INFORMACIJA

Ured državne uprave u Ličko-senjskoj županiji ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastaju pružanjem informacije korisnika prava na pristup informaciji i ponovnu uporabu informacije, kao i na naknadu troškova tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 172/03, 144/10, 37/11 i 77/11, koji su objavljeni u „Narodnim novinama“ br. 38/11.

Navedeni Kriteriji ostaju na snazi do stupanja na snagu kriterija za određivanje visine naknade i načina isplate naknade iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13), koje će propisati Povjerenik za informiranje.


Informacije Europske komisije i država članica Europske unije o sadržaju Uredbe o javnim ispravama (članak 21.) – zajednički tekst

Financijski izvještaj 2018.g.

Bilješke uz financijski izvještaj 2018.g.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu-tablica

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Plan nabave za 2019 g.

Registar ugovora u 2018. godini

Proračun za 2019. i projekcije za 2020. i 2021.

Registar ugovora u 2017 godini

Plan nabave za 2018 g.

Financijski izvještaj 2017.g.

Bilješke uz financijski izvještaj 2017.g.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu-tablica

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Plan za 2018. i projekcije 2019. i 2020.

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

Financijski izvjestaj za 2016. godinu

Registar ugovora o bagatelnoj nabavi u 2016. godini

Plan nabave 2017.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2016. godini

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2015. godini

Registar ugovora o bagatelnoj nabavi u 2015. godini

Plan nabave 2016

Plan nabave 2015

Registar ugovora o bagatelnoj nabavi u 2014. godini

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2014. godini

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2013. godini.pdf

Izvještaj o javnim nabavama za 2010.
Izvješće o zahtjevima za besplatnu pravnu pomoć u 2010.


Plan nabave za 2014 godinu.


Plan nabave za 2013. godinu


PLAN NABAVE ZA 2012. GODINUPregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2011. godini.pdfPregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2012. godini.pdf


Izjava o postojanju / ne postojanju sukoba interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi
početna stranica kontakti korisni linkovi obrasci oglasna ploča natječaji pristup informacijama dokumenti