PO OVLAŠTENJU VLADE RH,PREDSTOJNIK:
Darko Banić, dipl.oec.
SLUŽBE:
služba za imovinsko pravne i zajedničke poslove služba za gospodarstvo služba za društvene djelatnosti služba za opću upravu
ISPOSTAVE:
Korenica Novalja Otočac Senj

Obrasci:


SLUŽBA ZA IMOVINSKO PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE:
Zahtjev za pristup informacijama
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
Izričita suglasnost
Zahtjev za odobrenje besplatne pravne pomoći
Zahtjev za izdavanje uvjerenja
 
SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO:
IZJAVA O DAVANJU PRIVOLE ZA OBRADU I UPIS OSOBNIH PODATAKA
LUKE NAUTIčKOG TURIZMA
OSTALE TURISTIčKE USLUGE
PLOVNI OBJEKTI NAUTIčKOG TURIZMA
POSEBNI OBLICI TURISTIčKE PONUDE
TURISTIčKE AGENCIJE
TURISTIčKE USLUGE U SELJAčKOM GOSPODARSTVU ILI OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU
TURISTIčKI PRATITELJI
TURISTIčKI VODIčI
TURISTIčKI ZASTUPNIK
UGOSTITELJI
UGOSTITELJSKE USLUGE NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU
UGOSTITELJSKE USLUGE U DOMAĆINSTVU
OBRT:
Dokumenti potrebni za upis u obrtni registar
Ispunjavanje uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje u stambenom ili poslovnom prostoru
Prijava za upis izdvojenog pogona
Prijava sporedno zanimanje-domaća radinost
Prijava za upis ortaka
Prijava za upis u obrtni registar
Zahtjev za izvadak iz obrtnog registra
Zahtjev za kopiju rješenja iz obrtnog registra
Zahtjev za izdavanje rješenja za obavljanje pogrebničke djelatnosti
PROMET:
Zahtjev za izdavanje ovjerene kopije rješenja
Zahtjev za rješenje o licenciji za obavljanje djelatnosti kolodvorskih usluga
Zahtjev za izdavanje rješenja o licenciji za obavljanje prijevoza u unutarnjem cestovnom prometu
Zahtjev za izdavanje rješenja za prijavu prijevoza za vlastite potrebe
Zahtjev za izdavanje znaka pristupačnosti
TRGOVINA:
Zahtjev za izdavanje ovjerene kopije rješenja
Zahtjev za utvrđivanje minimalnih tehničkih i drugih uvjeta
TURIZAM:
Odjava pružanja usluga turističkog vodiča
Odjava pružanja usluga u turizmu u luci nautičkog turizma, na plovnom objektu
Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za vrstu i kategoriju plovnog objekta
Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za vrstu, vrstu i kategoriju luke nautičkog turizma
Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča i izdavanje iskaznice
Zahtjev za izdavanje ovjerene kopije rješenja
UGOSTITELJSTVO:
Odjava obavljanja ugostitieljske djelatnosti u ugostitieljskom objektu
Odjava pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
Zahtjev za dodjelu oznake kvalitete za pružanje ugostiteljskih usluga na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za vrstu ugostiteljskog objekta
Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za vrstu, vrstu i kategoriju ugostiteljskog objekta za smještaj
Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje ugostitieljskih usluga u domaćinstvu
Zahtjev za izdavanje ovjerene kopije rješenja
STAMBENO ZBRINJAVANJE:
Obrazac ZEM1_A4 - 02.01.2014.
Obrazac_I-0E_izjava_za_GRMAT - 02.01.2014.
Obrazac_I-0S_izjava_suvlasnika - 02.01.2014.
Obrazac_I-0V_izjava_vlasnika - 02.01.2014.
Obrazac_I-01_izjava_za_ZEM1_i_ZEM7_za_javnog_bilježnika - 02.01.2014.
Zahtjev_za_priznavanje_statusa_povratnika - 02.01.2014.
 
SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Humanitarna pomoć
Zahtjev HRVI
Zahtjev obiteljska invalidnina
 
SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU:
Rodni, smrtni i vjencani list
Zahtjev za ispravak upisa u matičnu knjigu
Zahtjev za ispravak u popisu biraca
Zahtjev za upis u registar udruga Republike Hrvatske
Zahtjev za upis promjena u registar udruga Republike Hrvatske
Popis osnivača i osoba ovlaštenih za zastupanje udruge
Zahtjev za upis u registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj
Zahtjev za upis promjena u registar stranih udruga u RH
Zahtjev za izvadak iz Registra udruga
 
 
 


početna stranica kontakti korisni linkovi obrasci oglasna ploča natječaji pristup informacijama