PREDSTOJNIK:
Darko Banić, dipl.oec.
SLUŽBE:
služba za imovinsko pravne i zajedničke poslove služba za gospodarstvo služba za društvene djelatnosti služba za opću upravu
ISPOSTAVE:
Korenica Novalja Otočac Senj

Obrasci:


SLUŽBA ZA IMOVINSKO PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE:
Zahtjev za pristup informacijama
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
Izričita suglasnost
Zahtjev za odobrenje besplatne pravne pomoći
Zahtjev za izdavanje uvjerenja
 
SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO:
LUKE NAUTIčKOG TURIZMA
OSTALE TURISTIčKE USLUGE
PLOVNI OBJEKTI NAUTIčKOG TURIZMA
POSEBNI OBLICI TURISTIčKE PONUDE
TURISTIčKE AGENCIJE
TURISTIčKE USLUGE U SELJAčKOM GOSPODARSTVU ILI OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU
TURISTIčKI PRATITELJI
TURISTIčKI VODIčI
TURISTIčKI ZASTUPNIK
UGOSTITELJI
UGOSTITELJSKE USLUGE NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU
UGOSTITELJSKE USLUGE U DOMAĆINSTVU
Obrt:
ISPUNJAVANJE UVJETA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI DADILJE U STAMBENOM ILI POSLOVNOM PROSTORU
DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS U OR
OBRAZAC O OSOBNIM PODACIMA
PRIJAVA ZA UPIS IZDVOJENOG POGONA
PRIJAVA SPOREDNO ZANIMANJE- DOMAĆA RADINOST
PRIJAVA ZA UPIS ORTAKA
PRIJAVA ZA UPIS U OR
ZAHTJEV ZA IZVADAK IZ OR
ZAHTJEV ZA KOPIJU RJEšENJA
ZAHTJEV ZA POGREBNIČKU DJELATNOST
Promet:
OBRAZAC O OSOBNIM PODACIMA
ZAHTJEV ZA KOPIJU RJEšENJA
ZAHTJEV ZA LICENCIJU - kolodvor
ZAHTJEV ZA LICENCIJU
ZAHTJEV ZA ZNAK PRISTUPAČNOSTI
Trgovina:
ZAHTJEV ZA KOPIJU RJEšENJA
ZAHTJEV ZA UTVRDIVANJE MINIMALNIH UVJETA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI TRGOVINE
UPUTA ZA STRANKE
Turizam:
OBRAZAC O OSOBNIM PODACIMA
ODJAVA PRUžANJA USLUGA TURISTIčKE AGENCIJE
ODJAVA PRUžANJA USLUGA TURISTIčKOG VODIčA
ODJAVA PRUžANJA USLUGA U TURIZMU U LUCI NAUTIčKOG TURIZMA, NA PLOVNOM OBJEKTU
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RJEšENJA O ISPUNJAVANJU PROPISANIH UVJETA ZA PRUžANJE USLUGA TURISTIčKE AGENCIJE
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O ISPUNJAVANJU UVJETA ZA VRSTU I KATEGORIJU PLOVNOG OBJEKTA
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RJEšENJA O ISPUNJAVANJU UVJETA ZA VRSTU, VRSTU I KATEGORIJU LUKE NAUTIčKOG TURIZMA
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RJEšENJA O ODOBRENJU ZA PRUžANJE OSTALIH TURISTIčKIH USLUGA
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RJEšENJA O ODOBRENJU ZA PRUžANJE TURISTIčKE USLUGE U OSTALIM OBLICIMA TURISTIčKE PONUDE
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RJEšENJA O ODOBRENJU ZA PRUžANJE TURISTIčKIH USLUGA NA SELJAčKOM GOSPODARSTVU
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RJEšENJA O ODOBRENJU ZA PRUžANJE USLUGA TURISTIčKOG VODIčA I IZDAVANJE ISKAZNICE
ZAHTJEV ZA KOPIJU RJEšENJA
Ugostiteljstvo:
ODJAVA OBAVLJANJA UGOSTITIELJSKE DJELATNOSTI U UGOSTITIELJSKOM OBJEKTU
ODJAVA PRUžANJA UGOSTITELJSKIH USLUGA U DOMAĆINSTVU, OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU
ZAHTJEV ZA DODJELU OZNAKE KVALITETE ZA PRUžANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RJEšENJA O ISPUNJAVANJU UVJETA ZA VRSTU UGOSTITELJSKOG OBJEKTA
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RJEšENJA O ISPUNJAVANJU UVJETA ZA VRSTU, VRSTU I KATEGORIJU UGOSTITELJSKOG OBJEKTA ZA SMJEšTAJ
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RJEšENJA O ODOBRENJU ZA PRUžANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RJEšENJA O ODOBRENJU ZA PRUžANJE UGOSTITIELJSKIH USLUGA U DOMAĆINSTVU
ZAHTJEV ZA KOPIJU RJEšENJA
Stambeno zbrinjavanje:
Obrazac ZEM1_A4 - 02.01.2014.
Obrazac_I-0E_izjava_za_GRMAT - 02.01.2014.
Obrazac_I-0S_izjava_suvlasnika - 02.01.2014.
Obrazac_I-0V_izjava_vlasnika - 02.01.2014.
Obrazac_I-01_izjava_za_ZEM1_i_ZEM7_za_javnog_bilježnika - 02.01.2014.
Zahtjev_za_priznavanje_statusa_povratnika - 02.01.2014.
 
SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Humanitarna pomoć
Zahtjev HRVI
Zahtjev obiteljska invalidnina
 
SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU:
Rodni, smrtni i vjencani list
Zahtjev za ispravak upisa u matičnu knjigu
Zahtjev za ispravak u popisu biraca
Popis osnivaca i osoba ovlastenih za zastupanje udruge
zahtjev za upis promjena u registar udruga
zahtjev za upis u registar udruga
 
 
 


početna stranica kontakti korisni linkovi obrasci oglasna ploča natječaji pristup informacijama