URED DRŽAVNE UPRAVE

PO OVLAŠTENJU VLADE RH,PREDSTOJNIK:
Darko Banić, dipl.oec.
SLUŽBE:
služba za imovinsko-pravne i zajedničke poslove služba za gospodarstvo služba za društvene djelatnosti služba za opću upravu
ISPOSTAVE:
Korenica Novalja Otočac Senj

Oglasna ploča: 


Odluka o imenovanju zamjenika povjerenika za etikuObavijest o registru stvarnih vlasnikaRješenje o dopuni Rješenja o brojčanim oznakama stvaralaca i primalaca akata na području Ličko-senjske županijeObavijest podnositeljima prijava koji su na IZVRŠNOJ LISTI PRVENSTVA za 2019. godinu o raspoloživom stambenom fondu i osiguranim sredstvima u državnom proračunu za stambeno zbrinjavanje u 2019. godiniObjava biračima o rapisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina i za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samoupraveObjava biračima o izborima za članove u Europski parlament iz Republike HrvatskeIzvršna lista prvenstva za 2019. godinu - model AIzvršna lista prvenstva za 2019. godinu - model BIzvršna lista prvenstva za 2019. godinu - model CIzvršna lista prvenstva za 2019. godinu - model DIzvršna lista prvenstva za 2019. godinu - model EPLAN PRIJMA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U UREDU DRŽAVNE UPRAVE U LIČKO-SENJSKOJ ŽUPANIJI ZA 2019. GODINUTABLICA 1–PLANA PRIJMA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA UUREDU DRŽAVNE UPRAVE U LIČKO-SENJSKOJ ŽUPANIJI ZA 2019. GODINULista prvenstva za 2019. godinu - obavijestLista prvenstva za 2019. godinu - model ALista prvenstva za 2019. godinu - model BLista prvenstva za 2019. godinu - model CLista prvenstva za 2019. godinu - model DLista prvenstva za 2019. godinu - model ERješenje o zaključivanju popisa biračaObjava biračima s područja Ličko-senjske županijeOdluka o imenovanju županijskog tima Ličko-senjske županije za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obiteljiPlan upisa u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2019/2020. za područje Ličko-senjske županijePODACI O ZAPOSLENIMA U OSNOVNIM ŠKOLAMA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE ZA ŠKOLSKU GODINU 2018./2019.Prijava za stambeno zbrinjavanje na potpomognutom područjuJavni poziv za podnošenje prijava za stambeno zbrinjavanje u 2019. godini sukladno Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjimaRješenje o dopuni Rješenja o brojčanim oznakama stvaralaca i primalaca akata na području Ličko-senjske županijeObjava biračima s područja općine PerušićRješenje o popisu birača za izbore članova vijeća mijesnih odbora na području općine Plitvička JezeraObjava biračima s područja općine Plitvička JezeraEdukativna kampanja Ministarstva uprave „Postani i ti e-Građanin“Rješenje o dopuni Rješenja o brojčanim oznakama knjižnica VrhovineRješenje o dopuni Rješenja o brojčanim oznakama TZ VrhovineRješenje o dopuni Rješenja o brojčanim oznakama stvaralaca i primalaca akata na području Ličko-senjske županijeObavijest podnositeljima zahtjeva za stambeno zbrinjavanje o raspoloživom stambenom fondu za 2018. godIzvršna Lista prvenstva za 2018. god. - A-CIzvršna Lista prvenstva za 2018. god. - BIzvršna Lista prvenstva za 2018. god. - DIzvršna Lista prvenstva za 2018. god. - ELista prvenstva za 2018. god. obavijestLista prvenstva za 2018. god. - A-CLista prvenstva za 2018. god. - BLista prvenstva za 2018. god. - DLista prvenstva za 2018. god. - EOdluka o utvrđivanju uvjeta i načina preuzimanja podataka o dohocima i primicimaRješenje o zaključivanju popisa birača za izbore članova vijeća mijesnih odbora na području grada NovaljePLAN UPISA u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2018./2019. za područje Ličko-senjske županijeOBAVIJEST ZA STAMBENO ZBRINJAVANJEOBRAZAC I-01


OBRAZAC ZEM 1


PODACI O ZAPOSLENICIMA OSNOVNIH ŠKOLA LIčKO-SENJSKE žUPANIJE 2017/2018Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ured državne uprave u Ličko-senjskoj županiji za 2017. godinu


TABLICA 1-PLANA PRIJMA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U URED DRŽAVNE UPRAVE U LIČKO-SENJSKOJ ŽUPANIJI ZA 2017. GODINU


Rješenje o prijamu upravnog savjetnika u Ispostavi Senj


Obavijest podnositeljima zahtjeva za stambeno zbrinjavanje o raspoloživom stambenom fondu za 2017. god.


Izvršna Lista prvenstva za 2017.god-model A-C


Izvršna Lista prvenstva za 2017.god-model B


Izvršna Lista prvenstva za 2017.god-model D


Izvršna Lista prvenstva za 2017.god-model E


Objava biračima - nacionalne manjine 2017


Objava biračima lokalni izbori 2017 godine


OBAVIJEST BIRAČIMA (1) redovni lokalni izbori


Prema Odluci o raspisivanju izbora za zamjenike općinskih načelnika(1)


Lista prvenstva za 2017.god-obavijest


Lista prvenstva za 2017.god-model A-C


Lista prvenstva za 2017.god-model B


Lista prvenstva za 2017.god-model D


Lista prvenstva za 2017.god-model E


PODACI O ZAPOSLENICIMA OSNOVNIH ŠKOLA LIčKO-SENJSKE žUPANIJEOPIS POSLOVA I ZADAĆAPLAN UPISA U PRVI RAZRED OSNOVNE šKOLE ZA šKOLSKU GODINU 2017./2018. ZA PODRUčJE LIčKO-SENJSKE žUPANIJEOBAVIJEST O TESTIRANJU


OPIS POSLOVA I ZADAĆAJAVNI NATJEčAJ UREDA DRžAVNE UPRAVE U LIčKO-SENJSKOJ žUPANIJI


GODIšNJE IZVJEšĆE O PROVEDBI ZPPI ZA 2016. GODINU PDF


GODIšNJE IZVJEšĆE O PROVEDBI ZPPI ZA 2016. GODINU CSV


OBAVIJEST - ZAHTJEVI ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE ZA 2017.g.


OBRAZAC I-01


OBRAZAC ZEM 1


OBJAVA BIRAČIMA


ISPRAVAK IZVRŠNE LISTE PRVENSTVA ZA 2016. GODINU ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE


Od 16. kolovoza 2016. godine sudionici u izbornom postupku za izbor zastupnika u Hrvatski sabor mogu podnositi zahtjeve za dostavu podataka iz registra birača (članak 25. st.2. Zakona o registru birača („Narodne novine“ broj 144/12 i 105/15) u nadležnom uredu koji vodi registar birača za pripadajuću izbornu jedinicu, a za XII izbornu jedinicu (grupe nacionalnih manjina) u sjedištima ureda državne uprave (osim za Zagrebačku županiju gdje će se izdavati u Ispostavi Velika Gorica). Zahtjev za izdavanje podataka može se podnijeti i u Ministarstvu uprave za sve izborne jedinice. Ukoliko sudionik u izbornom postupku neće osobno preuzimati podatke, u zahtjevu treba navesti osobno ime osobe koja će u njegovo ime iste preuzeti. Uz zahtjev potrebno je potpisati i izjavu o povjerljivosti, obzirom da se radi o osobnim podacima, te se na primatelje osobnih podataka primjenjuje zakon kojim se uređuje zaštita osobnih podataka. U nadležnim uredima te u Ministarstvu uprave podaci će se preuzimati na CD-u, uz predočenje osobne iskaznice osobe ovlaštene za preuzimanje podataka.

ZAHTJEV ZA UVID ČL.26.ZORB-a (1)

ZAHTJEV - Članak 25 st 2 Zakona o registru birača

IZJAVA O POVJERLJIVOSTI čl 25-2

ZAHTJEV ZA PROMJENU MJESTA PRIVREMENOG UPISA

ZAHTJEV ZA PROMJENU MJESTA PRETHODNE REGISTRACIJE

ZAHTJEV ZA PROMJENU MJESTA AKTIVNE REGISTRACIJE

ZAHTJEV ZA PRIVREMENI UPIS

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POTVRDE ZA GLASOVANJE IZVAN MJESTA PREBIVALIŠTA

ZAHTJEV ZA PRETHODNU REGISTRACIJU

ZAHTJEV ZA AKTIVNU REGISTRACIJU

ODUSTANAK OD PRIVREMENOG UPISA

ODUSTANAK OD PRETHODNE REGISTRACIJE

ODUSTANAK OD AKTIVNE REGISTRACIJE


Objava biračima

Nastavno na objavu


Obavijest podnositeljima zahtjeva za stambeno zbrinjavanje za darovanje građevnog materijala


Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Uredu državne uprave u Ličko-senjskoj županiji


Javni poziv za prijam ososba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u ured državne uprave u Ličko-senjskoj županiji


 

PLAN PRIJMA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE

 

TABLICA

Odluka kojom se određuju osobe za pružanje prve pomoći

Ovlaštenici poslodavca za zaštitu na radu na lokacijiIzvršna Lista prvenstva za 2016. god.-A-C

Izvršna Lista prvenstva za 2016. god.-B

Izvršna Lista prvenstva za 2016. god.-D

Izvršna Lista prvenstva za 2016. god.-EPoziv na testiranjeOpis poslova i podaci o plaćiOglas za prijam u državnu službu-administrativni referentOdluka o obustavi provedbe postupka OglasaOglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme-upravni savjetnikLista prvenstva za 2016.god-obavijestLista prvenstva za 2016.god-model A-CLista prvenstva za 2016.god-model BLista prvenstva za 2016.god-model DLista prvenstva za 2016.god-model EPopis izdanih rješenja za organiziranje humanitarnih akcijaObjava biračima-izbori za članove Gradskog vijeća, gradonačelnika grada Novalje i zamjenikaPlan upisa u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2016./2017. za područje Ličko-senjske županijeGodišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2015. godinu


 

OBAVIJEST ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE

OBRAZAC ZEM-1

OBRAZAC I-01

 


 

REGISTAR SPORTSKIH DJELATNOSTI

 


 

PODACI O ZAPOSLENICIMA SREDNJIH ŠKOLA

 


 

PODACI O ZAPOSLENICIMA OSNOVNIH ŠKOLA

 


 

Obavijest o testiranju za postupak prijma višeg upravnog referenta za hrvatske branitelje u Ispostavu Ureda državne uprave u Ličko-senjskoj županiji u Otočcu

 


 

OBJAVA BIRAČIMA

 


 

Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Uredu državne uprave u Ličko-senjskoj županiji

 


 

IZMJENA PLANA PRIJMA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

 


 

OBAVIJEST O TESTIRANJU ZA POSTUPAK PRIJMA SAMOSTALNOG UPRAVNOG REFERENTA ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE U URED DRŽAVNE UPRAVE U LIČKO-SENJSKOJ ŽUPANIJI

 


 

JAVNI POZIV ZA PRIJAM OSOBA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U URED DRŽAVNE UPRAVE U LIČKO-SENJSKOJ ŽUPANIJI

 


 

JAVNI POZIV ZA PRIJAM OSOBA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U URED DRŽAVNE UPRAVE U LIČKO-SENJSKOJ ŽUPANIJI

 


 

POZIV NA INTERVJU ZA OSOBE PRIJAVLJENE NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODONOSA

 


 

JAVNI POZIV ZA PRIJAM OSOBA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U URED DRŽAVNE UPRAVE U LIČKO-SENJSKOJ ŽUPANIJI

 


 

OBAVIJEST PODNOSITELJIMA ZAHTJEVA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE ZA DAROVANJE GRAĐEVNOG MATERIJALA

 


 

PLAN PRIJMA STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U UREDU DRŽAVNE UPRAVE U LIČKO-SENJSKOJ ŽUPANIJI

 


 

Izvršna Lista prvenstva za 2015. god. - A-C

 


 

Izvršna Lista prvenstva za 2015. god. - B

 


 

Izvršna Lista prvenstva za 2015. god. - D

 


 

Izvršna Lista prvenstva za 2015. god. - E

 


 

Objava biračima vezana za raspisane izbore za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Gospića

 


 

VODIČ ZA OSNIVANJE UDRUGE I USKLAĐIVANJE S NOVIM PROPISIMA

 


 

OBAVIJEST PODNOSITELJIMA ZAHTJEVA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE

 


 

LISTA PRVENSTVA ZA 2015. GOD. - A-C

 


 

LISTA PRVENSTVA ZA 2015. GOD. -B

 


 

LISTA PRVENSTVA ZA 2015. GOD. -D

 


 

LISTA PRVENSTVA ZA 2015. GOD. -E

 


 

ELEKTRONIČKO POPUNJAVANJE OBRAZACA ZAHTJEVA ZA UPIS U REGISTAR UDRUGA I REGISTAR STRANIH UDRUGA U REPUBLICI HRVATSKOJ

 


 

INFORMACIJA VEZANA ZA UPIS UDRUGA I STRANIH UDRUGA U REGISTAR UDRUGA REPUBLIKE HRVATSKE

 


 

Obrazac - Izvadak iz Registra udruga Republike Hrvatske

 


 

Obavijest Ministarstva rada i mirovinskog sustava koju nam je dostavilo Ministarstvo uprave, a odnosi se na obavljanje poslova gospodarske djelatnosti članova udruga

 


 

OBAVIJEST - ZAHTJEVI ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE ZA 2015. god.
Obrazac ZEM 1
Obrazac I-01

 


 

OBAVIJEST O TESTIRANJU ZA POSTUPAK PRIJMA
SAMOSTALNOG UPRAVNOG REFERENATA ZA PRAVNE I
IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE U URED DRŽAVNE UPRAVE U
LIČKO-SENJKOJ ŽUPANIJI

 


 

Obavijest podnositeljima zahtjeva za stambeno zbrinjavanje za darovanje građevnog materijala

 


 

Izvršna Lista prvenstva za 2014. god. - A-C

 


 

Izvršna Lista prvenstva za 2014. god. - B

 


 

Izvršna Lista prvenstva za 2014. god. - D

 


 

Izvršna Lista prvenstva za 2014. god. - E

 


 

Odluka o imenovanju povjerenika za etiku

 


 

Lista prvenstva 2013.

 


 

OBAVIJEST - PODNOSITELJIMA ZAHTJEVA S LISTE PRVENSTVA ZA 2013. god.

 


 

OBAVIJEST - ZAHTJEVI ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE

 
početna stranica kontakti korisni linkovi obrasci oglasna ploča natječaji pristup informacijama dokumenti